Reglament

LLICÈNCIA

La Transfronterera Cap del Rec és una caminada a peu, excursionista, no competitiva, que forma part de la Circuit Català de Caminades de Resistència (CCCR). El circuit curt no forma part d’aquest calendari.

Per participar a la Transfronterera Cap del Rec, s’ha de tenir la llicència anual de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), o de qualsevol d’equivalent de les federacions adscrites a la Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme (UIAA) o amb conveni de reciprocitat amb la FEEC. En cas de no tenir llicència federativa, es farà una assegurança temporal de la FEEC. Aquestes llicències temporals, amb cobertura únicament vàlida per a la durada de l’activitat, les tramitarà automàticament la mateixa organització de la Transfronterera en el moment que feu la vostra inscripció.

EDAT MÍNIMA

Per participar a la Transfronterera Cap del Rec, cal tenir 14 anys complerts el dia 31 de desembre de l’any de la caminada. Els menors de 18 anys necessiten autorització escrita dels pares o tutors legals i han d’anar acompanyats d’un adult.

CONDICIONS FÍSIQUES I PSIQUIQUES

Pot participar a la Transfronterera Cap del Rec qualsevol persona que tingui les condicions físiques i psíquiques adients per poder afrontar la prova. Els organitzadors volen remarcar que la Transfronterera requereix unes condicions físiques i psíquiques òptimes, que ha de valorar cada participant, en funció de la longitud, el desnivell i l’altitud de la prova.

ÉS OBLIGATORI EL MATERIAL SEGÜENT:

 • Got (no n’hi haurà disponibles als avituallaments)
 • Manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim
 • Impermeable, tallavents.
 • Mòbil amb bateria carregada.
 • Reserva d’aigua mínim 1 litre.
 • Protecció pel cap (gorra, buff, visera,…).
 • Crema Solar.

Recordem que cal anar adequadament equipat per afrontar, si escau, les inclemències climàtiques pròpies de l’alta muntanya. L’organització pot comprovar a la sortida o en qualsevol moment del recorregut el compliment d’aquesta norma i excloure de la Transfronterera qui no la compleixi.

L’entitat organitzadora, els organitzadors, voluntaris i la FEEC no es fan responsables dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos previstos a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per l’entitat. Així mateix, l’organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres prejudicis que la participació a la Transfronterera pugui ocasionar als inscrits abans, durant i després de la prova. Cadascú ha d’acceptar la responsabilitat individual dels seus actes i les seves repercussions sobre si mateix o sobre els altres.

En cas de mal temps, l’organització de la Transfronterera valorarà i prendrà les mesures que cregui oportunes, sense descartar la possibilitat de suspendre la prova o neutralitzar-la. Els participants es comprometen a seguir sempre les alternatives marcades per l’organització, la qual no es farà càrrec dels caminadors que no segueixin les instruccions del protocol de seguretat o les indicacions dels organitzadors. La suspensió de la Transfronterera no dona dret a la devolució de l’import de la inscripció.

DRET D’IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

Les dades d’inscripció (nom i cognoms, adreça, població, DNI, federat, data naixement i adreça electrònica), s’incorporaran a una base de dades propietat del Club Muntanyenc Sant Cugat (CMSC) per al seu tractament i explotació en aquesta o en pròximes edicions de la Transfronterera. Si hi teniu cap inconvenient, comuniqueu-ho per escrit al CMSC.

Durant la caminada, l’organització pot fotografiar i filmar els caminadors i, de les imatges, en farà bon ús per a les finalitats de la marxa. Si per cap motiu no hi esteu d’acord, cal comunicar-ho prèviament per escrit al CMSC.

UN PARTICIPANT ES CLASSIFICARÀ QUAN

 • Hagi completat el recorregut a peu i dins de l’horari establert per l’organització.
 • Hagi passat en l’ordre correcte tots els controls de pas. Només puntuaran per a la XII Copa CCCR els participants que estiguin federats per la FEEC amb llicència de l’any en curs i facin el circuit llarg.
 • Hagi entregat a l’arribada la targeta de control sense manipular.
 • Hagi respectat el reglament de la prova i el reglament de la CCCR.

Recordem que no està permesa l’acampada lliure a la zona de Cap del Rec, ni a prop ni lluny del refugi. Els qui vulguin acampar, ho poden fer a un càmping existent entre Lles i Cap del Rec, el Cortal del Gral, a uns 4 km del refugi.

OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

 • Dur la llicència federativa vigent i el DNI, que s’han de presentar a qualsevol membre identificat de l’organització que ho sol·liciti.
 • Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització.
 • Comunicar a l’organització qualsevol incidència o accident que hagi observat.
 • Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.
 • Respectar propietats, masies o conreus per on passi la Transfronterera.
 • Cura del medi ambient, l’organització marcarà zones humides on no es pot passar. Cal respectar els animals que puguem trobar (cavalls, vaques, marmotes,…) deixant distància. No malmetre la natura.
 • No deixar obertes les portes en els tancats i passos de bestiar que trobarem durant el trajecte (mínim 3).
 • No llençar cap tipus de deixalla, ni tan sols orgànica (pells de plàtan, pells de cítrics…)
 • En cas d’abandonament, cal comunicar-ho a l’organització directament o utilitzant el telèfon que consta a la targeta de marcatge i lliurar aquesta targeta a un dels controls o a qualsevol membre de l’organització. L’únic punt bo per abandonar la Transfronterera és l’avituallament a la font de la Closa, a Andorra, on l’organització pot facilitar informació sobre transport públic o places d’autocar, si n’hi ha de disponibles. La persona que abandoni es farà càrrec de les despeses de tornada.
 • Tall de pas a Font de la Closa. L’organització no deixarà continuar als participants de la marxa llarga que arribin fora de temps al control de La Font de la Closa. En aquest cas l’organització pot facilitar informació sobre transport públic o places d’autocar, si n’hi ha de disponibles. La persona que no pugui continuar es farà càrrec de les despeses de tornada.

Qualsevol cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’equip organitzador i pels membres del Comitè Català de Marxes.

Serà motiu de desqualificació l’incompliment de qualsevol norma d’aquest reglament.

Aquest reglament està basat en el de la CCCR i ha estat homologat per la FEEC.

NORMES PER CANCEL·LACIÓ O BAIXA:

S’haurà de comunicar per correu electrònic a cmsc@cmsc.cat  especificant motiu,  nom i cognoms.

 • Si la cancel·lació és anterior al 17 de juny, es retornarà el 80% de la inscripció.
 • Si el termini de cancel·lació és entre el 17 i 28 de juny (ambdós inclosos) es retornarà el 50% del preu de la inscripció.
 • Si el termini de cancel·lació és posterior al 28 de juny, no es retornarà cap import.
 • Les baixes per causes mèdiques o de força major, s’estudiaran «ad hoc» per les coordinadores de la caminada i s’haurà de presentar justificant.

Pel fet d’inscriure’s a la Transfronterera, el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova i les exigències per afrontar-la.

AVITUALLAMENTS

Hi haurà 4 avituallaments per la caminada curta i 7 avituallaments per la caminada llarga. En cas de tenir alguna intolerància o restricció alimentària enviar un email a cmsc@cmsc.cat